loader Img

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kuzey Kıbrıs’ta mülk satın almak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Alınacak mülkün fiyatında anlaşma sağlamak, resmi işlemler ve resmi dairelerden izinler gerekmektedir.

Burada Kuzey Kıbrıs’ta ev satın alma süreci adım adım anlatılmıştır.

  • Ev Seçimi
  • Satış Sözleşmesi
  • Vergi dairesi ve Tapu Dairesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • Tapu Devri

Sıkça Sorulan Sorular

KKTC’de Yabancılar Gayrımenkul Satın Alabilir Mi?

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 10 Kasım 2008 tarihli birleşiminde kabul olunan 52/2008 sayılı‘’Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar)” Yasası çerçevesinde, resmi işlemlerin ve yasal başvuruların yapılması koşulu ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak, ülkemizden taşınmaz mal satın alma veya uzun vadeli kiralama hakkına sahiptirler. KKTC’de taşınmaz mal satın alacak veya kiralayacak olan yabancı kişilerin taşınmaz mal satın alabilmeleri ve yasal olarak o mal üzerinde hak sahibi olabilmeleri için İçişleri Bakanlığı’na müracaat etmeleri ve Bakanlar Kurulu onayını almaları gerekmektedir. Onay süreci, başvuru niteliğine göre değişmekte olup genellikle 6 ile 12 aylık bir sürede tamamlanmaktadır

KKTC’de Kaç Çeşit Tapu Vardır?

KKTC’de toplamda 3 çeşit tapu (koçan) bulunur:
• Türk Tapu: 1974 yılı öncesinde Türklere ve İngilizlere ait yerlerin tapuları, Türk Tapu olarak geçmektedir. En güvenli tapu türü olarak değerlendirilmektedir.
• Eşdeğer Tapu: KKTC devleti İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası (İTEM Yasası) kapsamında Kuzey'deki önceden Kıbrıslı Rumlara ait olan bazı taşınmazlarla Güney’de bırakılan mallara karşılık tapu çıkarmıştır. Bu tip taşınmazlara halk arasında Eşdeğer Koçanlı denir.
•Tahsis Tapu: KKTC’nin tahsis ettiği yerler için verilen tapu türüdür. Bu tapuya sahip kişiler, alan kullanım hakkına sahip olur. Bankalar, tahsis tapulu evler için konut kredisi verememektedir

Oturum İznimi Nasıl Alınır?

Tapu devrinin ardından oturum izni alabilirsiniz. Bu izin 1 yıl süreyle geçerlidir ve her sene yenilemeniz gerekecektir. 3. yılınızı doldurduktan sonra Kıbrıs’ta süresiz oturma izni için başvurabilirsiniz. 65 yaş üzerindeyseniz, tapu devrinin hemen ardından süresiz oturma izni alabilirsiniz. Emekli olduktan sonra hayatınızı burada geçirmek istiyorsanız, önünüzde hiçbir engel bulunmamaktadır. Başka bir vatandaşlıktan KKTC vatandaşlığına geçmek istiyorsanız oturma ve çalışma izniyle 11 yıl boyunca Kıbrıs’ta yaşamanız gerekmektedir.

KKTC’den Gayrimenkul Alımında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Yabancıların KKTC’de gayrımenkul alabilmelerine yönelik ilgili 52/2008 sayılı ‘’Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar)” Yasasını inceleyerek bütün yasal sorumluluklarınızı öğrenebilirsiniz.
• Satın alınacak olan taşınmaz mal üzerinde, ipotek, haciz v.b. bir kısıtlama olup olmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir kişisel beyan veya durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar mutlaka ilgili Tapu ve Kadastro Dairesi’nden kontrol edilmelidir.
• Güvenilir, uzman ve bağlı bulunduğu sektörde tescilli olmayan ve/veya ilgili mercilere kayıtlı olmayan kişi veya firmalar ile çalışılması önerilmemektedir. KTİMB ve İnşaat Encümenliği’ne kayıtlı olan müteahhitlerin inşa ettiği yapıların tercih edilmesi önerilmektedir. NorthernLAND müşterilerine bu konuda destek sağlamaktadır.
• Mal sahibi ile alıcı arasında yapılacak sözleşmede yer alan hususlarla ilgili yasal hakların korunabilmesi için, sözleşmenin kayıtlı bir Noter ofisinde tasdik edilmesi ve sözleşme imzalanmadan önce bir avukatlık ofisinden yasal görüş alınması önerilmektedir.

Ev Alırken Hangi Vergiler Ödenmektedir?

KKTC’de ev alırken şu vergiler ödenir:
• Pul harcı: Sözleşme üzerindeki fiyatın %0,5’i kadardır. Satış sözleşmesini imzaladıktan sonra 21 gün içerisinde vergi dairesine ödenmesi gerekir.
• Gayrimenkul devir harcı: %6 olarak belirlenmiştir. Bir kereye mahsus muafiyet hakkı kullanıldığında %3 olarak ödenir.
• KDV oranı: %5’tir.
• Stopaj vergisi: İlk satışta %0, bir yıl içerisinde 2. ve 3. satışlar için %3’tür. Eğer profesyonel olarak emlak işi yapıyorsanız ödemeniz gereken stopaj vergisi %6,5’tir.

Devir İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ancak ana hatlarıyla Kuzey Kıbrıs'ta devir işlemi 5 basamaktan oluşmaktadır: • Sözleşmelerin ön teatisi
• Sözleşmelerin asıl teatisi
• Sözleşmelerin damgalanması ve tescili
• Satın alma izni başvurusu
• Tapu devri

Detaylı Bilgi Alın Whatsapp